โครงการ Noble House Prahonyotin

Last updated: Nov 9, 2018  |  558 จำนวนผู้เข้าชม  |  Article & News Contents

โครงการ Noble House Prahonyotin


         จะเห็นได้ว่าปัญหาดาดฟ้ารั่วซึ่ม แม้จะมีวิธีแก้ไขแต่ก็นับว่ายุงยากพอสมควร

การป้องกันโดยติดตั้งระบบพื้นพร้อมระบบกันซึมให้ถูกต้องและเหมาะสมแต่แรก

ย่อมดีกว่า เรื่องสำคัญที่ควรคำนึงคือ การติดตั้งวัสดุกันซึมเพิ่มเติม        

บริษัท สยามพีแอนด์ที จำกัด ได้นำทีมช่างซึ่งมากด้วยประสบการณ์ในการทำระบบ

กันซึมชนิดแผ่น EVALON มากกว่า 15 ปี ในโครงการ Noble House Prahonyotin

Powered by MakeWebEasy.com